`

Siedleckie Towrzystwo Samorządowe ZAWSZE BLISKO LUDZI

Aktualności - Archiwum

8 kwesta w ramach akcji RATUJMY HISTORYCZNE NAGROBKI NA SIEDLECKICH CMENTARZACH zakończona

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszego miasta oraz gościom odwiedzającym siedleckie cmentarze za ofiarność podczas 8 kesty w ramach akcji RATUJMY HISTORYCZNE NAGROBKI NA SIEDLECKICH CMENTARZACH  organizowanej przez Siedleckie Towrzystwo Samorządowe.

Państwa datki w kwocie ponad 18 tysięcy złotych pozwolą na renowację kolejnych dwóch nagrobków: Jadwigi z Malinowskich Witaszczykowej oraz Aleksandra Przybylskiego.

W lecie przyszłego roku wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przystąpimi do prac konserwatorskich przy tych nagrobkach.

Można już dziś śmiało powiedzieć, że wspólnie z Państwem uratowaliśmy kolejne dwa przepiękne nagrobki.

Jeszcze raz w imieniu organizatora serdecznie wszystkim dziękujemy.